22.10.2020  Odwołanie od decyzji podatkowej po terminie a COVID-owe zawieszenie biegu terminów administracyjnych
Organ podatkowy doręczył podatnikowi decyzję wymiarową 6 marca 2020 r. Podatnik odwołał się od niej e-mailem 17 marca 2020 r. Organ stwierdził jednak, ... więcej>>

21.10.2020  Dzięki COVID-19 fiskus wie więcej o transakcjach finansowych firm
Podczas wprowadzania wielu głośnych zmian w prawie, głównie pod sztandarem niesienia pomocy przedsiębiorcom w obliczu kryzysu gospodarczego i w imię w ... więcej>>

20.10.2020  Podatek CIT od spółek komandytowych i jawnych już w 2021 roku
Rządzący mówili, że nie będzie nowych podatków, jednak złamali obietnice. Rząd przyjął 28 września 2020 r. projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w ty ... więcej>>

19.10.2020  Świadczenie usług kompleksowych czy sprzedaż towarów dla kontrahenta?
Polska spółka świadczy usługi produkcyjne zgodnie z zaleceniami i na rzecz zagranicznego kontrahenta, który również za granicą produkty te sprzedaje. ... więcej>>

19.10.2020  Usługi biurowe na ryczałcie ewidencjonowanym, ale nie wszystkie
Świadczone w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjon ... więcej>>

17.10.2020  Czy pandemia rozszerza katalog danych, które musimy przekazać pracodawcy?
Z doniesień napływających do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom wynika, że pracodawcy, zasłaniając się odpowiedzialnością za BHP w zakładzie ... więcej>>