10.12.2018  Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!
Organ, rozpatrując wniosek prowadzącego działalność gospodarczą podatnika o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, powinien najpierw zbad ... więcej>>

10.12.2018  Wynajem domu korzysta ze zwolnienia z VAT
Istotą zwolnienia przedmiotowego w VAT jest cel wynajmu. Gdy wolą stron określoną w umowie, dom zostanie wynajęty firmie wyłącznie na cele mieszkaniow ... więcej>>

10.12.2018  Składanie zeznań i deklaracji podatkowych: nowe terminy w 2019 r.
Obowiązki dokumentacyjne i rozliczeniowe z tytułu przekazywanych deklaracji w przyszłym roku trzeba będzie wypełnić w innych terminach niż dotychczas. ... więcej>>

07.12.2018  Kto naprawdę zyska na obniżce CIT do 9% w 2019 r.?
Ostatnie doniesienia medialne w zakresie nowelizacji podatków dochodowych skupiają się m.in. na obniżce stawek CIT. Do postulatu obniżenia CIT z 15% d ... więcej>>

07.12.2018  Jubileuszowe zegarki dla pracowników są kosztem spółki
Zakup zegarków dla pracowników z największym stażem pracy, z okazji 25-lecia istnienia spółki, może być rozliczony w kosztach podatkowych tej spółki. ... więcej>>

06.12.2018  Zmiany podatkowe 2019: opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
Ostatnia nowelizacja podatków dochodowych, która wejdzie w życie z początkiem 2019 r., reguluje m.in. kwestie związane z opodatkowanie dochodów uzyska ... więcej>>

06.12.2018  Koszty podatkowe: racjonalne działanie to nie zawsze maksymalizacja zysku
Nawet działania przynoszące straty mogą być uzasadnione celem gospodarczym oraz współgrać z dążeniem przedsiębiorcy do osiągania przychodów i zwiększa ... więcej>>

06.12.2018  Ryczałt ewidencjonowany: wynajem 4 mieszkań to nie działalność
Wynajem czterech mieszkań, w tym dwóch należących do podatniczki, a dwóch użytkowanych na podstawie umowy użyczenia z męża, może być opodatkowany rycz ... więcej>>

05.12.2018  Działalność artystyczna czyli twórca z własną firmą
Umiesz grać na gitarze, malować portrety albo pisać reportaże? Tworzysz albo wykonujesz jakieś dzieła? Zanim wygrasz talent show albo zaprojektujesz p ... więcej>>

05.12.2018  NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce
Przepisy ordynacji podatkowej wskazują, że odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpo ... więcej>>

05.12.2018  Spłata kredytu nie jest darowizną i nie podlega podatkowi
Spłata przez rodziców (dłużników solidarnych) całości lub części rat kredytu zaciągniętego wspólnie z córką, nie możne być postrzegana w kategorii dar ... więcej>>

04.12.2018  Koszty podatkowe gdy prawa autorskie przy umowie o pracę
Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę nie zawsze z automatu nabywa prawa autorskie do stworzonych przez tego pracownika utwor ... więcej>>