15.08.2018  Ujawnienie budynku - środka trwałego w podatku CIT
Dla kompletności (także w prawnym rozumieniu) środka trwałego w postaci budynku nie jest konieczny odbiór całego obiektu; wystarczy jego część co do k ... więcej>>

14.08.2018  Kontrakt menedżerski = niskie koszty podatkowe i wysokie stawki podatku
Ustawodawca zadbał o to, aby grupa osób uzyskujących stosunkowo wysokie dochody płaciła jedne z wyższych podatków. Chodzi oczywiście o kadrę menedżers ... więcej>>

14.08.2018  Załadunek sztuk padłych bez podatku dochodowego
Rolnik, który za wynagrodzeniem dokonuje załadowania odpadów w postaci padłych sztuk zwierząt na kontenerze celem ich utylizacji, winien wynagrodzenie ... więcej>>

13.08.2018  Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść
"Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej" (art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Jego jednostki organizacyjne, świadcząc odpłatne ... więcej>>

10.08.2018  Pensja dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce
Dochód polskiego dyrektora zarządzającego maltańską spółką podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwier ... więcej>>

10.08.2018  Aport środków trwałych do spółki w podatku dochodowym
Spółka wnosząca aport do spółki kapitałowej, powinna rozpoznać z tego tytułu przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów ... więcej>>

09.08.2018  Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym
Nieściągalne wierzytelności w określonych przypadkach można odpisać w koszty uzyskania przychodu. Jednym z warunków takiego ich ujęcia jest jednak to, ... więcej>>

09.08.2018  Kiedy urząd skarbowy nie informuje o wszczęciu kontroli podatkowej
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością poddania kontroli podatkowej. Zwykle organy podatkowe informują o zam ... więcej>>

09.08.2018  Wystawna kolacja w podróży służbowej z podatkiem dochodowym
W przypadku, gdy pracownik odbywa zagraniczną bądź krajową podróż służbową i wysokość opłaty pobieranej przez organizatorów konferencji za uczestnicze ... więcej>>

08.08.2018  Jednorazowa pożyczka dla członka zarządu spółki: VAT czy PCC?
W kwietniu 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył toczącą się trzy lata batalię pomiędzy przedsiębiorcą a organami administracji państwowej or ... więcej>>

08.08.2018  Korzystanie z różnych metod amortyzacji środków trwałych
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł, mimo że ustawodawca posługuje się tutaj pojęciem odpisu ... więcej>>

07.08.2018  PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą
Gdy pożyczkodawca udziela pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w myśl VAT), gdzie czynność ta podlega zwolnieniu z podatku od towa ... więcej>>