20.04.2018  Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców
Umowa sprzedaży jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. To właśnie te umowy są przede wszystkim przedmiotem opodatkowania ... więcej>>

20.04.2018  Przy sprzedaży nieruchomości nie ustala się kosztów szacunkowo
Kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości jest faktyczny wydatek, który musiał ponieść jej nabywca, a nie szacowana wartość nieruchomoś ... więcej>>

19.04.2018  Zwrot podatku VAT nawet po 8 latach?
Na zwrot podatku VAT urząd skarbowy ma z reguły 60 dni, liczonych od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Wykorzystując furtkę w przepisach, może ... więcej>>

19.04.2018  Sprzedaż elektroniki z odwrotnym obciążeniem: skutki zmiany ceny
Dla wybranych towarów i usług sprzedawanych w kraju ustawodawca przewidział specjalny sposób rozliczania od nich podatku VAT. Chodzi tutaj oczywiście ... więcej>>

19.04.2018  Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów
Od zakupionych w Polsce towarów niezbędnych do świadczenia usług, które będą opodatkowane poza terytorium RP, można odliczyć podatek VAT - uznał Dyrek ... więcej>>

17.04.2018  Klauzula obejścia prawa podatkowego daje fiskusowi pole do nadużyć
Podejrzenie dokonywania w polskim obrocie prawnym legalnych czynności, służących jednak zmniejszeniu zobowiązań fiskalnych, skłoniło ustawodawcę do wp ... więcej>>

17.04.2018  W 2018 r. spółki zapłacą wyższy CIT
Do tej pory dla podatników płacących CIT (polskich rezydentów podatkowych) nie miało znaczenia, jakiego rodzaju przychód uzyskano. Mówiąc w uproszczen ... więcej>>

17.04.2018  Wydatków na zdrowie nie zaliczysz do kosztów firmy
Operacja w postaci chociażby wstawienia endoprotezy - niezbędnej do poruszania się, ale też pracowania i zarabiania - jest wydatkiem o charakterze oso ... więcej>>

16.04.2018  Wynajem gospodarstwa na potrzeby filmu z ryczałtem ewidencjonowanym
Wynajem części gospodarstwa rolnego jednemu podmiotowi, na potrzeby nakręcenia filmu, nie jest działalnością gospodarczą i może być opodatkowany 8,5% ... więcej>>

16.04.2018  Jak skorzystać z ulgi na start w opłacaniu składek ZUS?
Już za dwa tygodnie nowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na start w opłacaniu ZUS-ów. Jednocześnie pozostaje obecna preferencja w postaci ... więcej>>

15.04.2018  Zmiany w podatku PIT 2018: menedżer zapłaci wyższy podatek
W styczniu 2018 r. weszła w życie obszerna nowelizacja przepisów prawa podatkowego. Zmiany opierają się na założeniu odbudowy dochodów finansowych w b ... więcej>>

13.04.2018  Dropshipping: dowody księgowe data powstania przychodu
Ewidencje, zawierające zestawienie dokonywanych transakcji, wraz z rachunkami za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę w wysokości marży, stanowi ... więcej>>