18.11.2017  Zmiany w Ordynacji podatkowej: zaświadczenie dla kontrahenta podatnika
Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Przewiduje on, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w ... więcej>>

17.11.2017  Sprzedaż rodzinnego ogrodu działkowego bez PIT
Sprzedając swoją działkę w rodzinnym ogródku działkowym nie dokonujemy zbycia praw majątkowych do użytkowania nasadzeń, a jedynie odpłatnego zbycia sa ... więcej>>

17.11.2017  Zestawy towarów z różnymi stawkami VAT na cenzurowanym
W zestawie zawsze taniej. Można to zauważyć w wielu różnych branżach, ale szczególnie tam, gdzie towary wchodzące w skład zestawu są opodatkowane różn ... więcej>>

16.11.2017  Nowa jednorazowa amortyzacja w praktyce
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT od sierpnia 2017 r. mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości ... więcej>>

16.11.2017  Nakłady na ulepszenie środka trwałego muszą być rzeczywiste
Podatnik musi wykazać, jakie konkretnie nakłady poniósł na ulepszenie środka trwałego. Te nie mogą być ustalane w sposób szacunkowy, nawet z pomocą rz ... więcej>>

16.11.2017  Spłata kredytu mieszkaniowego w ramach ulgi mieszkaniowej
Celem wprowadzenia ulgi mieszkaniowej w PIT jest wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego poprzez zwolnienie od opodatkowania przychodu uzys ... więcej>>

15.11.2017  Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca
Zakład pracy, jako płatnik, jest obowiązany do obliczania od należnego pracownikowi wynagrodzenia, pobierania i przekazywania do urzędu skarbowego zal ... więcej>>

15.11.2017  Usługi remontu i modernizacji budynków także z odwróconym VAT
Usługi nabywane przez spółkę w ramach realizacji rocznego planu remontów i modernizacji powierzonej substancji mieszkaniowej przez gminę, a wymienione ... więcej>>

15.11.2017  Kontrola skarbowa, kontrola celna, kontrola celno-skarbowa
Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego ora ... więcej>>

14.11.2017  Zapłata z osobistego konta bankowego a koszty podatkowe
Przepisy podatkowe wymagają, aby transakcje powyżej 15 tys. zł były regulowane z rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przeciwnym razie ten nie zalic ... więcej>>

14.11.2017  Zmiany dla firm 2018: ceny transferowe, jednolity plik kontrolny
Rząd nie próżnuje - od początku swojej kadencji intensywnie i bardzo szybko wprowadza kolejne zmiany w prawie podatkowym. Tak intensywnie i tak szybko ... więcej>>

14.11.2017  Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym
Nabyte składniki majątku, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł - a sfinansowane z otrzymanej dotacji otrzymanej na otwarcie firmy, mogą ... więcej>>