05.12.2019  Prywatny najem: czy każda zapłata czynszu będzie kosztem podatkowym?
Załóżmy, że przedsiębiorca wynajmuje na potrzeby firmy nieruchomość od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wynajmujący rozl ... więcej>>

05.12.2019  Amortyzacja mieszkania w tzw. prywatnym najmie
Gdy zakupiony lokal mieszkalny, przed jego nabyciem, był używany przez co najmniej 60 miesięcy i zostanie przez wnioskodawczynię po raz pierwszy wprow ... więcej>>

04.12.2019  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej
Dochody osiągane przez obywateli z Ukrainy w związku z wykonywaniem czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz o świadczenie usług na ... więcej>>

04.12.2019  Sankcje w PIT/CIT za brak zapłaty na rachunek (VAT) w 2020 r.
Rok 2020 przyniesie nowe sankcje, tym razem w podatku dochodowym, za dokonywanie zapłat za zakupy towarów i usług niezgodnie z wolą ustawodawcy. Chodz ... więcej>>

03.12.2019  Przechowywanie dokumentów za rok ze stratą podatkową
Bezsporne jest, że podatnicy mają pięć lat na odliczenie straty. Poniesiona w jednym roku podatkowym może być odejmowana od dochodu przez pięć kolejno ... więcej>>

03.12.2019  Unikanie opodatkowania: postępowanie w Ordynacji podatkowej
Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość prowadzenia specyficznego postępowania podatkowego przez szefa KAS. Postępowanie to związane jest z ... więcej>>

03.12.2019  Usługi budowlane na rzecz właściciela budynku z odwrotnym obciążeniem?
W odniesieniu do nabytych usług budowlanych, refakturowanych następnie na najemców lokali użytkowych, w części w jakiej zostały spełnione warunki wyni ... więcej>>

02.12.2019  Podział spółki w Ordynacji podatkowej
Ordynacja podatkowa w art. 93c wprowadza zasadę sukcesji generalnej w przypadku podziału osoby prawnej w sytuacji, gdy majątek osoby prawnej dzielonej ... więcej>>

02.12.2019  PCC od umowy pożyczki zawartej ze spółką z o.o.
Gdy udzielenie pożyczki jest zwolnione z opodatkowania VAT-em, to zawarta umowa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawn ... więcej>>

02.12.2019  Już można sprawdzać mikrorachunki podatkowe na 2020 r.
Z początkiem przyszłego roku zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań ... więcej>>

29.11.2019  Podatek u źródła a licencje na programy komputerowe i usługi IT
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 16 sierpnia 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził, że płatności spółki na rzecz podmiotu po ... więcej>>

29.11.2019  Zakup mieszkań na wynajem a ryczałt ewidencjonowany
Gdy czynności związane z wynajmem lokali mieszkalnych nie będą podejmowane w sposób przesądzający o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarcze ... więcej>>