21.03.2018  Konsekwencje błędnego rozliczenia VAT od usług budowlanych
Z początkiem 2017 r. przedsiębiorcom zafundowano zmiany w zakresie rozliczania VAT od usług budowlanych. Zmiany te istotnie skomplikowały zasady rozli ... więcej>>

21.03.2018  Wszczęcie "podstępem" postępowania karnego skarbowego
Skuteczne zawiadomienie podatnika o wszczęciu wobec niego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe oznacza zawieszenie biegu przedawnienia zobow ... więcej>>

21.03.2018  Ulga mieszkaniowa: czym jest remont domu?
Jedynie wydatki na remont domu mogą być rozliczone w ramach ulgi mieszkaniowej. Mieszczą się tutaj jedynie wydatki o charakterze remontowym dokonane w ... więcej>>

20.03.2018  Zmienna kwota wolna czyli dopłata podatku w rocznym PIT
Sezon rozliczeń podatkowych za rok 2017 jest w pełni i chyba najbardziej intensywny. Do końca lutego 2018 r. bowiem zakłady pracy, ZUS i KRUS musiały ... więcej>>

20.03.2018  Fiskus łamie prawo częściej niż przedsiębiorcy?
Nieznajomość prawa szkodzi - to reguła, która obowiązuje, ale chyba tylko samych podatników, którzy z przypadkami łamania przepisów bądź ich niewłaści ... więcej>>

20.03.2018  Wkład własny w kredycie hipotecznym to także cele mieszkaniowe
Przekazanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ziemi na wkład własny do kredytu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania zwalnia je z podatku dochod ... więcej>>

19.03.2018  Data rozliczenia faktury korygującej zakup
Przedsiębiorcy w ewidencjach oraz deklaracjach VAT, po stronie podatku naliczonego ujmują nie tylko wartości z otrzymanych faktur zakupu, ale także ko ... więcej>>

19.03.2018  Jawność rozliczeń podatkowych podatników CIT
24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym indywidualne dane n ... więcej>>

19.03.2018  Najem nieruchomości wycofanych z firmy na ryczałcie ewidencjonowanym
Przychód z tytułu najmu nieruchomości, które w przeszłości były związane z działalnością gospodarczą, a następnie zostały wyprowadzone na cele prywatn ... więcej>>

18.03.2018  Zmiany w opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych
Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych obowiązują w Polsce od 2015 r. Zostały wprowadzone jako narzędzie walki z nieuczciwym unikaniem ... więcej>>

16.03.2018  Płatność kryptowalutą jako umowa barterowa pomiędzy przedsiębiorcami
Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy coraz częściej skłonni są do przyjmowania płatności za świadczone usługi czy sprzedawane towary w kryptowalucie. ... więcej>>

16.03.2018  Sprzedaż zwolniona i opodatkowana VAT a zwolnienie podmiotowe
Obrót z tytułu wykonywania usług finansowych, które nie stanowią transakcji pomocniczych i korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, jest wliczan ... więcej>>