17.11.2017  Przeciętne wynagrodzenie X 2017
Znamy już dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskiwanego w sektorze przedsiębiorstw w październiku bieżącego roku. Jak poinformowa ... więcej>>

16.11.2017  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?
Zanim pracodawca zechce powierzyć pracę Ukraińcowi, powinien upewnić się, że cudzoziemiec przebywa na terenie Polski legalnie oraz posiada prawo do wy ... więcej>>