22.08.2019  Kolejny rok certyfikacji ISO sukcesem agencji Internet Plus z Poznania
Najważniejszym założeniem normy ISO 9001:2015 jest realizowanie wymagań klienta oraz dostarczanie mu odpowiedniej jakości usług. Sprostanie wymaganiom ... więcej>>

22.08.2019  Śmierć małżonka: sprzedaż mieszkania już bez podatku
Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży do ... więcej>>

22.08.2019  Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały w PKPiR
Co do zasady przedsiębiorca już na etapie zakupu towaru decyduje, czemu ten konkretnie ma służyć (czyli przykładowo czy nabyty towar będzie wykorzysty ... więcej>>

22.08.2019  Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji
Jeżeli tylko nabyte towary/usługi służą działalności opodatkowanej - podatnik może odliczyć od nich VAT, nawet gdy dokonał ich jeszcze przed faktyczną ... więcej>>

22.08.2019  Koniunktura konsumencka VIII 2019
W sierpniu br. koniunktura konsumencka w naszym kraju ukształtowała się nieco gorzej niż w poprzednich 31 dniach. Z danych opublikowanych właśnie prze ... więcej>>