18.11.2019  Nakaz zapłaty wydany przez pocztę po terminie: jakie skutki?
Powołując się na zagubienie korespondencji sądowej przez operatora pocztowego, strona postępowania, która nie odebrała jej w terminie, musi udowodnić, ... więcej>>

16.11.2019  Opinia zabezpieczająca: gdy podatek byłby niższy fiskus jej nie wydaje
Sztuczne zawyżanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie przeprowadzonej wymiany udziałów, skutkujące osiągnięciem korzyści podatkowej, a także arbi ... więcej>>

16.11.2019  Podatek u źródła czyli dodatkowa danina od zagranicznego wynagrodzenia
Po zmianie przepisów od 2019 r. skorzystanie ze zwolnienia z podatku u źródła bądź zastosowanie obniżonej stawki podatku związane jest z dodatkowym ob ... więcej>>

15.11.2019  Wynajem mieszkania do dalszego najmu z podatkiem VAT
Gdy najemca podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego użytkowania wynajmowane mieszkanie - na cele mieszkaniowe, wynajmujący nie może do takiego najmu zas ... więcej>>

15.11.2019  Mimo że nie jesteś przedsiębiorcą, musisz mieć rachunek VAT
To, że nie prowadzisz firmy, nie posiadasz wpisu do bazy przedsiębiorców, nie zawsze zwalnia Cię z posiadania rachunku VAT i stosowania podzielonej pł ... więcej>>

15.11.2019  Konstytucja biznesu. Kogo dotyczy? Jak ją stosować?
Poniżej przedstawiamy uporządkowane informacje dotyczące zarówno nowych, jak i znowelizowanych ustaw, które weszły w życie w ramach tzw. Konstytucji B ... więcej>>

14.11.2019  10 kroków, które ułatwią zatrudnianie cudzoziemców
Rodzimy rynek pracy w wielu branżach należy do kandydata, a niedobory kadrowe to coś, o czym mówi coraz szersze grono pracodawców. W takich realiach f ... więcej>>

14.11.2019  Wartość celna towaru: fiskus próbuje ją zawyżać
Naczelnik urzędu celno-skarbowego zanegował zadeklarowaną przez polską spółkę wartość importowanego z Chin towaru. Stwierdził, że jest za niska i po p ... więcej>>

13.11.2019  Podważanie straty podatkowej a termin przedawnienia
Przedsiębiorca w rocznym zeznaniu podatkowym za 2009 r. ujął stratę poniesioną z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Skarbówka ... więcej>>

13.11.2019  Postępowanie administracyjne: sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzależnia możliwość wniesienia skargi na akt lub czynność organu od uprzedniego wyczerpania przez ... więcej>>