20.11.2018  Kiedy darowizna firmowej nieruchomości poza podatkiem VAT?
Gdy przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jej późniejsza darowizna w ogóle ... więcej>>

20.11.2018  Jaki VAT na dostawę wyrobów stalowych wraz z usługą malowania
Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną ... więcej>>

20.11.2018  Dofinansowanie wynagrodzenia uczniów jest opodatkowane
Otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatki ... więcej>>

19.11.2018  Zakup działki budowlanej jako inwestycji nie jest celem mieszkaniowym
Zakup z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntu na przyszłe potrzeby mieszkaniowe dzieci podatnika nie mieści się w uldze mieszkaniowej ... więcej>>

19.11.2018  Ważniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 2019 r.
Uchwalona w dniu 23 października 2018 r. ustawo a zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza wiele zmian do tego aktu praw ... więcej>>

18.11.2018  To zwrot VAT jest regułą a nie przedłużenie terminu zwrotu
Przewidziana w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług instytucja przedłużania terminu zwrotu VAT podatnikowi stanowi jedynie wyjątek od za ... więcej>>

16.11.2018  Dokumentowanie usług najmu/dzierżawy: faktury VAT
Z najmem/dzierżawą mamy do czynienia, gdy właściciel rzeczy zobowiązuje się oddać ją korzystającemu do używania (w przypadku najmu) bądź używania i po ... więcej>>

16.11.2018  Odliczenie, poprzez korektę VAT, podatku od zakupu gruntu
Skoro nabyta działka pierwotnie miała służyć działalności zwolnionej od podatku, po czym postanowiono ją zbyć, co będzie czynnością opodatkowaną, niek ... więcej>>