15.12.2018  Dokumentacja pracownicza dla ZUS - zmiany od 2019 roku
14.12.2018  Wigilia firmowa - opodatkowanie spotkań świątecznych
14.12.2018  Danina solidarnościowa w 2019 r.
14.12.2018  VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy
13.12.2018  Wydatki z tytułu umowy deweloperskiej uprawniają do ulgi mieszkaniowej
13.12.2018  Niska innowacja firm mimo ulg podatkowych i nie tylko
13.12.2018  Strata z SSE nie zmniejszy dochodu podatkowego pozostałej działalności
12.12.2018  Obowiązek założenia ksiąg rachunkowych: otrzymana dotacja
12.12.2018  Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji
12.12.2018  Wycena mieszkania na wynajem wprowadzonego do firmy
11.12.2018  9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia
11.12.2018  Grunty budowlane w gospodarstwie rolnym: sprzedaż z podatkiem VAT