18.09.2020  Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej
18.09.2020  Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku
17.09.2020  Rząd wprowadza pakiet Slim VAT
17.09.2020  Wynajem mieszkania jest opodatkowany VAT
17.09.2020  Nie zakupiłeś kasy fiskalnej w ustawowym terminie, nie odliczysz ulgi
16.09.2020  Zwrot VAT: fikus "zabija" działalność innowacyjną
16.09.2020  Zasiłek chorobowy i opiekuńczy: zawody medyczne nie korzystają już z preferencyjnych zasad
16.09.2020  Błędny JPK_VAT: sankcja VAT fakultatywna a nie obowiązkowa
16.09.2020  Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz
15.09.2020  Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT
15.09.2020  Wynajem dwóch mieszkań rozliczyć w ramach najmu prywatnego
15.09.2020  Nowy JPK_VAT z deklaracją: korekta oznaczeń GTU
14.09.2020  Szczególne procedury rozliczania podatku VAT przy świadczeniu usług turystyki
14.09.2020  Sprzedaż bonusowa w podatku VAT
14.09.2020  Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?