20.07.2018  Rodzina 500 plus w 2017 roku
GUS przedstawia statystyki podsumowujące ubiegłoroczne funkcjonowanie programu ,,Rodzina 500 plus". Okazuje się, że w 2017 roku objęto nim 3 845 tys. d ... więcej>>

19.07.2018  Barometr EFL: kondycja finansowa MSP III kw. 2018
Najnowszy odczyt Barometru EFL dowodzi, że w III kwartale bieżącego roku nastroje w sektorze MŚP uległy pogorszeniu. Wskaźnik na poziomie 52,9 pkt. (- ... więcej>>

19.07.2018  Komisja Europejska o podatku od działalności cyfrowej
Na początku marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozwiązania mające na celu opodatkowanie działalności cyfrowej w sprawiedliwy i zrówno ... więcej>>

19.07.2018  Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej przy spóźnionej zapłacie za towar
Klient, który nie prowadzi firmy, chce kupić towar, ale pieniądze przyniesie dopiero za kilka dni bądź przeleje je na konto po zakupie. Sytuacja jakże ... więcej>>

19.07.2018  Usługi geodezyjne w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Firma geodezyjna zakup ,,materiałów" geodezyjnych w postaci map, wypisów itp. winna wykazywać w kolumnie 10 księgi: zakup towarów i materiałów wg cen z ... więcej>>

19.07.2018  Kto czyta składy produktów?
Jednym z widocznych przejawów trendów związanych ze zdrowym życiem jest czytanie etykiet produktów, które kupujemy. Na skład nabywanych rzeczy zdecydo ... więcej>>

19.07.2018  Sytuacja finansowa Polaków: dobrobyt i tarapaty
Jak przedstawia się sytuacja finansowa Polaków? Z drugiej edycji raportu ,,Portfel statystycznego Polaka", którą Krajowy Rejestr Długów przygotował na ... więcej>>

19.07.2018  Upadłości firm I poł. 2018
Z najnowszej analizy Euler Hermes, której podstawą tradycyjnie już są dane płynące z Monitora Sądowego i Gospodarczego, wynika, że I połowie bieżącego ... więcej>>

19.07.2018  Jak polskie firmy odzyskują długi?
Jak polskie firmy odzyskują długi? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza Oferteo.pl - serwisu, który już od 2008 roku ułatwia nawiązywanie kontak ... więcej>>

19.07.2018  Polacy pokochali płatności kartą
Według danych NBP w I kwartale br. Polacy posiadali już prawie 40 mln kart płatniczych. Co istotne coraz rzadziej leżą one bezużytecznie w szufladach. ... więcej>>

19.07.2018  Z odbicia NZD/USD nic nie zostało
Nic nie zostało z bardzo silnego odbicia NZD/USD po publikacji danych inflacyjnych, które wskazały na rekordową dynamikę wskaźnika bazowego. Dziś w no ... więcej>>

18.07.2018  Przestępstwa gospodarcze: Fałszerze faktur karani jak zabójcy
W marcu 2018 r. prokuratorzy otrzymali wytyczne: żądać surowych kar za przestępstwa gospodarcze i finansowe. Miesiąc później Ministerstwo Sprawiedliwo ... więcej>>

18.07.2018  Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych
Wynagrodzenie za pracę stanowi przychód dla pracownika i jednocześnie koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Koszty z tytułu wynagrodzeń rozpoznaje się ... więcej>>

18.07.2018  UOKiK wszczął postępowanie przeciwko NMedical
UOKiK ostrzega przed działalnością firmy NMedical, znanej również pod nazwą NovuMedical. Przedsiębiorca, na którego skarżą się konsumenci z całej Pols ... więcej>>

18.07.2018  Moment opodatkowania VAT usług ochrony
W przypadku usług ochrony osób i mienia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile ta została wystawiona w terminie płatności us ... więcej>>