15.02.2019  Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości
Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że jedną z możliwych form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przejęcie nieruchomości w postępowaniu egz ... więcej>>

14.02.2019  Przemieszczenie i sprzedaż towarów jako WDT
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli odbiorca towarów z Wielkiej Brytanii jest znany, a zasady dostawy zostały określone w umowie, wówczas d ... więcej>>